Några bilder från konferensen på Orbaden Spa & Resort 18 och 19 november 2023, tillsammans med reumatiker distriktets föreningar. Mycket bra informationsdagar.