På kommunhuset i Ljusdal hölls representantskapet den 30 mars 2019

INFORMATION OM REUMATIKERFÖRBUNDETS SATSNINGAR UNDER 2019

Reumatikerförbundet är Sveriges största patientorganisation med 46600 medlemmar fördelade på 24 distrikt, 172 föreningar och 2 riksföreningar.
Vår vision är: Ett bra liv för alla reumatiker och lösningen på reumatismens gåta.

Vi utgår från de mänskliga rättigheterna. Vår kultur är öppen och respektfull. Vi värdesätter eget ansvar.
Vi är bra på

  • att leva med sjukdom
  • att förmedla kunskap
  • att diskutera med politiker
  • att bidra till forskning

Vi vill uppnå en bra dialog med medlemmarna och ha flexibla aktiviteter och engagemang för att behålla våra medlemmar.

Under 2019 kommer vi att arbeta med att utbilda fysio- och arbetsterapeuter. Kommunikation med reumatologklinikerna är viktig. Ett program för personer med ny debuterad reumatisk diagnos startas i Gävleborg. Programmet omfattar tre veckor med deltagande av bland annat kurator, arbets- och fysioterapeut.
Jämlik vård och rehabilitering står högt på den politiska agendan. Ett intressepolitiskt program för hela organisationen har arbetats fram och kommer att klubbas på stämman. Janet
Gunnarsson från Gävleborgsdistriktet har deltagit i arbetet.

Reumatikerförbundet har anslagit 16,5 milj kr till forskning. Vi har dessutom fått 6,5 milj kr från Postkodlotteriet.
I ett tidigare nummer av Reumatikervärlden fanns Forsknings-rapport 2018 som bilaga. Där kan man se hur forskningsmedlen fördelats.
Reumatikerförbundet arbetar med lättöppnade förpackningar.
Under 2019 står utåtriktade aktiviteter i medlemsvärvande syfte högt på agendan. Det finns möjlighet att söka verksamhetsstöd hos förbundet för sådana aktiviteter. 
Det är ett stort behov av informatörer. Utbildning kommer att ske under hösten.
Övriga studier: bland annat webbaserad utbildning för förtroendevalda, föreläsningsserie på webben.
Slutligen ett tips: Reuma Direkt en frågelinje där man kan diskutera och få svar av vårdpersonal. Hit kan även närstående och anhöriga ringa. Tel: 020–202035 eller [email protected]