Patientskolor

Patientskolor i samverkan med primärvården.

Vi har 7 utbildade informatörer i artros och långvarig smärta/fibromyalgi som står beredda att medverka med ett patientperspektiv vid patientskolor runt om i Gävleborg. Kontaktperson i distriktet är: Pia Lennberg, mail: [email protected]