Styrelsemöten

Våra styrelsemöten under 2019.

Om det är frågor som ni vill att vi tar upp på mötet så är ni välkomna att höra av er på mail.

  • 28 Februari
  • 30 Mars Representantskap
  • 3 Juni
  • 19 Augusti
  • 11 Oktober och planering för 2019
  • 15 November 
  • 10 December