Föreningen

Verksamhetsträff

Distriktets föreningar bjuds in till en informations/inspirationsdag. Inbjudan skickad till föreningarna.